หน้าแรก รายละเอียดข่าว

งานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย 1

00
1st Image

 ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความ (Full paper) บทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย 1stPublic Health National Research Conference 2018 วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)