หน้าแรก รายละเอียดข่าว

เก็บข้อมูลงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

00
1st Image

วันที่ 6-10  พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมงานฝ่ายประเมินผล งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดยมีนักศึกษาจิตอาสามาช่วยเก็บข้อมูล วันละ 30 คน