หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

00
1st Image

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09-0941-4809

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)