หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การออกแบบและศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนเครื่องแต่งกายพื้นเมืองจากผ้าทอ สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในการสื่อสารอัตลักษณ์ล้านนา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ณัฐวัฒน์ โสมดี
MUA-2-HUSO-31-54
รูปหน้าปก