id 748
นักวิจัย ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. เสาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเป็นหน้าตัดซีประกอบและหน้าตัดสี่เหลี่ยมภายใต้แรงอัดตามแนวแกน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์