id 563
นักวิจัย กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใบเตยอบแห้ง
มรชม 2553
2. การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมเห็ดถั่งเช่าสีทอง
วช 2555
ผลงานตีพิมพ์