หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่และเรียนรู้เครื่องมืองานวิจัยชุมชน

00
1st Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่ และเรียนรู้เครื่องมืองานวิจัยชุมชน

4 - 5 มิถุนายน 2562

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว