ติดต่อเรา

 

โทรศัพท์

1.
งานธุรการ
053-88-5950
2.
ผู้อำนวยการ
053-88-5951
3.
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย
053-88-5952
4.
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ
053-88-5953
5.
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงาน
053-88-5954
6.
งานพัสดุ
053-88-5955
7.
งานการเงิน
053-88-5957
8.
งานวิจัย
053-88-5958, 053-88-5959
9.
โทรสาร
053-88-5951

เบอร์มือถือสถาบันวิจัย 08-1952-4039

E-Mail ของสถาบัน : research_cmru@hotmail.com

facebook ของสถาบันวิจัย
https://www.facebook.com/researchcmru

E-Mail ของ webmaster นายปรัชญา ไชยวงศ์ (เก๋ง)
keng2552@hotmail.com